Kompjuterski kriminal

Pojam

 

     Različiti nazivi  se koriste za ovaj oblik kriminala: kompjuteriski kriminal,kompjuterske prevare, kompjuterske zlopotrebe, kriminal podržan koppjuterom, kriminal povezna kopijuterom

. Sa razvojem informacionih tehnologija dolazi do burnog razvoja kompjuterskog  kriminala tako da on nije zaokružena pojmovna kategorija.

 kompijuterski kriminal

     Moguće definicije: a) Svaki napad na dobra povezna sa automatskom obradom podataka. b) Svaki oblik inkrimisanog ponašanja u kome se računarski sistem pojavljuje kao sredstvo izvršenja ili kao objekat k.d. ukoliko se delo ne  bi moglo drugačije izvršiti  i imalo bi  bitno drugačije karakterstike.

 

Oblici ispoljavanja kompjuterskog kriminala

 

     Krađe ( može se izvršiti protvpravnim  oduzimanjem  tuđe  stvari robe, podtaka, lozinke, kodova i sl.) Kod nas je protivpravno oduzimanje tuđe stvari , bilo koje vrste,  sankcionisano  krivičnim delom  Krađa iz  člana 165. KZ RS.   Specijalno krivično delo  koje sankcioniše  oštećenje računara, računarskih programa ili računara , što može da se izvrši i oduzimanjem računarskih komponenti prediviđeno je čl 186b KZ RS pod nazivom  Računarska sabotaža. Krađe kompjutera i njihovih  komponenti pričinjavaju ogromne štete.  

U 1995. godini,  u Evropišteta  pričinjena krađom čipova  iznosila je  9 milijardi $ . Anonimnost koja vlada na Internetu čini ga idelnim za prodaju ilegalne robe,  pa i kompjutera.                 

    

     Prevare  ( lažno prikazivanje činjenica ili prećutkivnje činjenica čime se drugo lice dovodi  ili održava u zabludi u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi) Krivično zakonodavstvo RS predviđa posebno krivično delo . Računarska prevara koje u suštini predstavlja  posebnu vrstu  klasičnog krivičnog dela Prevara iz čl. 171. KZ RS .
Računarske prevare su čest oblik kompjuterskog kriminala. U Njujorku 42 službenika su fiktivnim isplatama prisvojili 250000,oo$. Penzioni fondovi su meta prevara, kroz isplate preminulim prenzionerima.

 

     Pronevere (manipulaciju podacima u cilju sticanja koristi za lice )Računarske pronevere su  takođe kod nas obuhvaćene krivičnim delom Računarska prevara. Načini izvršenja su razlititi npr. falsifikovanje knjigovodstvene dokumentacije, kreiranje fikzivnih platinih spiskova i sl.

 

     Falsifikovanje (stvaranje lažnih ili preinačavanje pravih dokumenata) Ukoliko se preinačavaju pravi ili stvaraju lažni dokumenti koji imaju krakter isprave u našem zakonodavstvu bi se radilo o krivičnom  delu Falsifikovanje Isprave.  (često se falsifikuje i elektronska pošta primer:  slučaj sa  Univerziteta Viskonsin, gde je putem elektronske pošte razaslato   falsifikovano pismo o ostavci rektora ili slučaj grupe od 30 studenata Univerziteta u Kaliforniji koja  je  menjala stepen školske spreme upisan u dipome i takve diplome prodavala.

 

     Iznude (pribaljanje protivpravne imovinske koristi iznuđivanjem koristi od drugog) Kod nas je  ponašanje u kome neko pribavlja protivpravnu imovinsku korist silom ili ozbiljnom pretnjom  sankcionisano krivičnim delom Iznuda iz. 180. KZ RS.

( primer: Hakeri su tražili od 4 londonske  banke znatnu sumu novca u zamenu za informaciju kako su u šli u njihov računarski sistem).

    

     Ucene pribavljanje protivpravne imovinske koriste pretnjom da će otkriti nešto što škodi časti i ugledu. Prema opisu krivičnog dela  ucena iz 18 1KZ RS ovo k.d se može izvršiti i elektronskim putem.

     Narušavanje privatnosti ( primer 1994. bivši poslanik grčke patrije  Nova Demokratija  prodavao je  svakom kandidatu za poslasnika iz izborne jedinice Atina podatke o 50000 birača u toj izbornoj jedinici.  Kalifornijska policija je uhapisla muškarca koji je kreirao  i objavio oglas u ime jedne žene na  Internetu opisujući je da kao osobu koju uzbuđuje silovanje , nako toga u kratkom vremnu šest muškaraca se pojavilo pred vratima stana te osobe javljajući se na  oglas) Krivično zakonodavstvo R Srbije predviđa niz krivičnih dela koja za svoju posledicu  imaju narušavanje privatnosti ( npr Neovlašćeno objavljivanje , tuđeg spisa, portreta, fotografije , filma ili fonograma iz čl 71a KZ RS, Uvreda, Kleveta ) Sva krivična dela koja narušavaju privatnost mogu da budu izvršena i putem interneta.

    

     Haking narušavanje sistema zaštite i neovlašćeni upadi u tuđe informacione sisteme. Krivično delo iz čl 186Đ KZ RS pod nazivom Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru ili zaštićenoj računarskoj mreži.

    

    Stvaranje i distribucija  računarskih virusa Pravljenje i unošenje raunarskih virusa 186v.

    

     Piratstvo sofvtera. U Srbiji popisano posebno krivično delo   članom 183a KZ RS pod nazivom Neovlašćeno korišćenje autorskog i drugog srodnog prava kojim se upravo inkriminiše piratstvo softvera. Radnja izvršenja k.d. se sastoji u neovlašćenom iskorišćavanju tuđeg autorskog ili srodnog prava koje je zaštićeno zakonom. Teži oblik ovo krivčnog dela predviđen je u stavu 2. čl. 183a KZ RS kojim se predviđa strože kažnjavanje neovlašćeno iskorišćavanje tuđeg autorskog ili srodnog prava kojim je pribavljema protivpravna imovinska korsit. Kod ovog krivičnog dela veliki problem predstavlja to što većina ljudi ne smatra kopiranje ilegalnim aktom. ( npr. Disk vredan 2,5$ sadržavao softver za kompijutersku grafiku vredan 2-5 milona $ ukraden na Američkom Instituta za Arhitekturu -Feniks Arizona 1984)

   

  Krađa računarskih usluga

     Ovo je takođe čest oblik komputerskog kriminala i sastoji se u neovlašćenom korišćnju pojednih računarskih usluga.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: