Krivični postupak

Naša misija obuhvata  sve vrste savetovanja u krivičnim postupacima pred svim organima.palata

Saslušanje u policiji u svojstu osumljičenih i savetovanje pred sudovima svih nadležnosti

U predmetima odbrane u krivičnim postupcima jako je važno angažovati branioca u samom začetku postupka jer su onda mogućnosti uspešne odbrane znatno veće.