Migranti u Srbiji, krijumčarenje ljudi

Proterani ratom, napuštajući svoje porodice i domove, odlazeći iz svoje države i ostavljajući sve, migranti u težnji i želji za boljim životom koji vide u evropskoj Uniji posle putovanja kroz Grčku i Makedoniju stižu na tlo Republike Srbije. Na korak od Mađarske, od Evropske Unije, susreću se, i u našoj državi, sa onima koji bi njihovo stanje da zloupotrebe kako bi za sebe pribavili nekakvu korist. Često, u poslednje vreme dolazi do hapšenja naših građana koji nedozvoljeno migrante prevoze do granice vršeći time krivično delo NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI, regulisano članom 350. Krivičnog zakonika Republike Srbije.

migranti, nedozvoljen prelazak državne granice

 

Ovo krivično delo spada u grupu krivičnih dela protiv javnog reda i mira, a kojima je zajedničko to što dovode do poremećaja normalnog
života građana, ugrožavanja bezbednosti, unošenja nemira među građane.
Krivično gonjenje se preduzima po službenoj dužnosti. Delo je propisano članom 350. Krivičnog zakonika, a zakonodavac je predvideo osnovni, lakši i dva teža oblika ovog krivičnog dela.

OSNOVNI OBLIK, predviđen je stavom 1. i podrazumeva prelazak ili
pokušaj prelaska granice Srbije, naoružan ili upotrebom nasilja. Ovaj
oblik, kažnjiv je zatvorom do jedne godine.

LAKŠI OBLIK, regulisan je stavom 2. : “Ko u nameri da sebi ili drugom
pribavi kakvu korist, omogućava drugom nedozvoljen prelaz granice
Srbije ili nedozvoljeno boravak ili tranzit kroz Srbiju, kazniće se
zatvorom od šest meseci do pet godina.”

Kako Krivični zakonik naše držve predviđa da je pokušaj kažnjiv samo ako je to izričito propisano zakonom, ili uvek kada je za krivično
delo predviđena kazna zatvora od 5 godina, tako pokušaj u ovom slučaju nije kažnjiv.
Pokušaj krivičnog dela postoji onda kada je sa umišljajem, jedno krivično deli započeto, ali nije dovršeno.

Međutim, dva su teža oblika ovog krivičnog dela, predviđena stavovima 3. i 4. člana 350. Krivičnog zakonika.
Prvi, TEŽI OBLIK podrazumeva da postoji namera za pribavljanje kakve koristi, za sebe ili drugog i u tu svrhu omogućavanje nedozvoljenog
prelaska granica Srbije, nedozvoljen boravak ili tranzit kroz Srbiju, ili se pak krijumčari veći broj lica, ali u ovom slučaju učinilac dela
je GRUPA, ili je do činjenja dela došlo došlo ZLOUPOTREBOM SLUŽBENOG POLOŽAJA, ili NA NAČIN KOJIM SE UGROŽAVA ŽIVOT ILI ZDRAVLJE LICA.
Učinilac dela će se u ovom slučaju kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

GRUPA, u smislu Krivičnog zakonika jesu najmanje tri lica povezana radi trajnog ili povremenog vršenja krivičnog dela, koja ne mora da
ima definisane uloge svojih članova, kontinuitet članstva i razvijenu strukturu.
SLUŽBENO LICE, u skladu sa odnosnim zakonom jeste lice koje u državnom organu vrši službenu dužnost, izabrano, imenovano ili postavljeno lice
u državnom organu, lokalnoj samoupravi, javi beležnik, arbitar, izvršitelj, vojno lice…

Pokušaj, ovog dela, kažnjiv je.

Drugi, TEŽI OBLIK ovog krivičnog dela podrazumeva da je u nameri
pribavljanja koristi za sebe ili drugog, omogućen prelaz granice
Srbije ili nedozvoljen boravak ili tranzit kroz Srbiju od strane
ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE.

ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA, je grupa od tri ili više lica koja
postoji određeno vreme i deluju sporazumno u cilju vršenja jednog ili
više krivičnih dela za koje je propisana kazna zatvora od četiri
godine ili teža kazna, radi neposrednog ili posrednog sticanja
finansijske ili druge koristi.

Pokušaj izvršenja ovog drugog, težeg oblika, kažnjiv je.

Za krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, Krivčni zakonik ne dozvoljava ublažavanje kazne za teže oblike
ovog dela, a koji su predviđeni stavom 3. i 4. člana 350.Dakle, jedino je lakši oblik ovog dela podoban za ublažavanje kazne i
u ovom slučaju se kazna može ublažiti do 30 dana zatvora, u skladu sa članom 57. Krivičnog zakonika.

I za ovo krivočno delo, predviđena je zastarelost. Za lakši oblik, krivično gonjenje se ne može preduzeti kada protekne tri godine od izvršenja krivičnog dela. Za prvi teži oblik je potrebno da protekne 10 godina od izvršenja krivičnog dela, a za drugi teži oblik je potrebno da protekne 15 godina od iZvršenja ovog krivičnog dela kako bi nastupila zastarelost.

U skladu sa zakonom, podstrekavanje i pomaganje na i u izvršenju krivičnog dela kažnjivi su  onom kaznom koja je za ovo delo propisana, a sva sredstva koja su upotrebljena za izvršenje ovog krivičnog dela se oduzimaju.
Na planu krivice, zakonodavac je predvideo da u svakom obliku, ovo krivično delo može biti učinjeno jedino sa umišljajem, čime se
podrazumeva da je učinilac bio svestan svoga dela, hteo njegovo izvešenje ili je bio svestan da može učiniti delo pa je na to pristao.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: