Naplata dugova

naplata dugovaJedan od problema sa kojima se danas susreće većina građana i preduzeća je neredovna naplata potraživanja.

Izostanak plaćanja od strane dužnika je jedan od najčešćih uzroka nesolventnosti i nelikvidnosti, te uzrokuje lošije poslovne rezultate poverioca, a istovremeno i nemogućnost izmirenja sopstvenih obaveza na vreme.

Ukoliko poverioci duže čekaju sa svojom odlukom kako da postupe sa dugovanjem, šanse da se potraživanje naplati su sve manje. U tom smislu, aktivnost naše kancelarije se bazira na:

  • Detaljnim proverama dužnikove poslovne situacije u zadnjih nekoliko godina preko sajta Boniteti – da li je dužnik već u sudskom sporu, šta ima od pokretne, a šta od nepokretne imovine, kada je imao blokadu računa, da li je likvidan, kada je predao pazar itd…
  • Slanja dopisa da se dug izmiri na vreme.
  • Održavanja komunikacije sa dužnikom u vezi isplate duga.
  • Poslovna komunikacija sa dužnikom u vezi isplate duga.

Sarađujemo sa brojnim kancelarijama javnih izvršitelja. Naša advokatska kancelarija ima uspešnu saradnju sa knjigovodstvenim agencijama u postupku pružanja pravnih usluga njihovim klijentima.