Nova izmena ZKP-prisluškivanje

Nova izmena ZKP-prisluškivanje

Policija će ubuduće moći da prisluškuje osumnjičene za neko krivično delo samo po nalogu suda, a ne po nalogu javnog tužioca, pošto je Ustavni sud utvrdio da niko ne može da bude prisluškivan bez sudske odluke.
Policija će ubuduće moći da prisluškuje osumnjičene za neko krivično delo samo po nalogu suda, a ne po nalogu javnog tužioca, pošto je Ustavni sud utvrdio da niko ne može da bude prisluškivan bez sudske odluke.
Najnovijim Predlogom izmena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku koje je juče usvojila Vlada, predložena je izmena člana 286 tako da policija može da presreće razgovore i vadi listinge telefonske komunikacije po nalogu sudije za prethodni postupak, na predlog javnog tužioca.
Takođe, promenjena je i odredba koja se tiče podnošenja pritužbi građana za pomenute mere.
Umesto javnom tužiocu pritužba će se podnositi nadležnom sudiji za prethodni postupak, navodi se u Predlogu izmena i dopuna ZKP-a objavljenom na sajtu Skupštine Srbije. Ustavni sud je ranije proglasio neustavnim i sličan član u zakonima o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobavestajnoj agenciji, kao i Zakonu o Bezbednosno inpormativnoj agenciji.

prisluskivanje
Izmenjeni član 286 predviđa da ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, policija je duzna da preduzme potrebne mere da se pronađe učinilac krivičnog dela, da se učinilac ili saučesnik ne sakrije ili ne pobegne, da se otkriju i obezbede tragovi krivičnog dela i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz, kao i da prikupi sva obavestenja koja bi mogla biti od koristi za uspesno vođenje krivičnog postupka. U tom cilju policija moze da trazi potrebna obavestenja od građana, da izvrsi potreban pregled prevoznih sredstava, putnika i prtljaga, da za neophodno potrebno vreme, a najduze do osam časova ograniči kretanje na određenom prostoru, da preduzme potrebne mere u vezi sa utvrđivanjem istovetnosti lica i predmeta, da raspiše potragu za licem i predmetima za kojima se traga, da u prisustvu odgovornog lica pregleda određene objekte i prostorije državnih organa, preduzeća, radnji i drugih pravnih lica, ostvari uvid u njihovu dokumentaciju i da je po potrebi oduzme, kao i da preduzme druge potrebne mere i radnje.

Na predlog javnog tužioca, po nalogu sudije za prethodni postupak policija moze pribaviti evidenciju ostvarene telefonske komunikacije, korisćenih baznih stanica ili izvrsiti lociranje mesta sa kojeg se obavlja komunikacija. O preduzimanju tih mera policija mora odmah, a najkasnije u roku od 24 časa da o njima obavesti javnog tuzioca.
Osobe prema kojima je primenjena neka od ovih mera ima pravo da podnese prituzbu nadleznom sudiji za prethodni postupak.

Izvor: Večernje Novosti.

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:.