ODGOVORNOST SUPRUŽNIKA ZA OBAVEZE PREMA TREĆIM LICIMA

Supružnici mogu preuzimati obaveze prema trećim licima pre zaključenog braka ili u samom braku. Za neke od tih obaveza oni odgovaraju pojedinačno, a za druge solidarno.

odgovornost supružnika
Pojedinačna odgovornost postoji za lične obaveze supružnika, bez obzira da li su preuzete pre braka ili u braku. Za ove obaveze supružnik odgovara svojom posebnom imovinom, kao i svojim udelom u zajedničkoj imovini. Na ovaj način se izbegava zlonamerno obavezivanje supružnika.
Solidarna odgovornost supružnika postoji za obaveze preduzete radi podmirenja potreba zajedničkog života u braku, kao i za obaveze koje po zakonu terete oba supružnika.
Za obaveze koje preuzima jedan od supružnika za podmirenje potreba zajedničkog života, tekuće potrebe, odgovara ne samo onaj supružnik koji je obaveze stvorio već i drugi supružnik. Poverilac jednog supružnika može po svom izboru zahtevati naplatu potraživanja od bilo kog supružnika. Faktički, poverilac umesto jednog dužnika, koji je preuzeo obavezu, ima naspram sebe dva dužnika. Time je izvesnost naplate potraživanja povećana.
Solidarna odgovornost supružnika postoji samo ako je obaveza preuzeta za tekuće potrebe zajednice. To cy potrebe jednog domaćinstva koje se svakodnevno ili periodično obnavljaju, kao što su potrebe vezane za: ishranu, odevanje, stanovanje, grejanje, itd. U pitanju su najpre obaveze preuzete putem kredita za nabavku namirnica, odeće, obuće, aparata za domaćinstvo.
Za obaveze preuzete radi podmirivanja tekućih potreba porodične zajednice supružnici odgovaraju solidarno svojom zajedničkom i posebnom imovinom, kao i svojim udelom u zajedničkoj imovini. He postoji prioritet između ovih imovina. Poverilac iz solidarne obaveze prema supružnicima može da bira iz koje će od ovih imovina tražiti prvenstveno namirenje. Ako je jedan od supružnika iz svoje posebne imovine podmirio zajedničku obavezu ima pravo na naknadu od drugog supružnika srazmerno njegovom udelu u zajedničkoj imovini.
Solidarna odgovornost postoji samo dok traje zajednica života. Ako postoji brak, a zajednica života je prestala, tada nema ni solidarne odgovornosti za obaveze koje jedan supružnik preuzme prema trećim licima. Budući da se zajednica života u braku pretpostavlja, njeno nepostojanje u toj situaciji mora dokazati onaj supružnik koji sa na tu činjenicu poziva.
U našem pravu solidarna odgovornost supružnika postoji još u jednom slučaju. Oni solidarno odgovaraju za obaveze koje po zakonu terete oba supružnika. Tako je po ZOO predviđeno da supružnici solidarno odgovaraju za štetu koju njihovo maloletno dete prouzrokuje trećem licu. Solidarna odgovornost supružnika postoji i za obaveze naknade troškova izdržavanja njihove maloletne dece prema trećem licu, kao i u još nekim slučajevima.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: