Ombudsman – zaštitnik građana

Ombudsman – zaštitnik građana

 

upolnomochenniy1

Ombudsman je institucija pravnog sistema nastala u Švedskoj, 1809. Godine. Osnovni cilj ombudsmana je vršenje ustavne kontrole, i kontrolisanje rada državne uprave u cilju zaštite građana od lošeg, nezakonitog i protivzakonitog vršenja vlasti.

Ombudsman vas advokatNaša zemlja je jedna od 130 koje su u svoj pravni sistem uvele instituciju ombudsmana. To je učinjeno 2005. godine, kada je usvojen Zakon o Zaštitniku građana, a 2007. je i uspostavljena služba Zaštitnika građana Republike Srbije. Istim zakonom je propisano da se ustanovljava Zaštitnik građana kao nezavisan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.

 

Postupak pred Zaštitnikom građana

 

Ukoliko građanin smatra da je u radu uprave bilo propusta, može podneti pritužbu Zaštitniku građana, a i sam Zaštitnik može postupati po službenoj dužnosti ukoliko primeti propust. Ako Zaštitnik utvrdi da je do propusta zaista došlo, zatražiće od organa uprave da propuste ispravi i preporučiće način za to, a organ uprave je u obavezi da obavesti Zaštitnika o tome šta je po preporuci uradio. Takođe, Zaštitnik može da posreduje, daje savete i mišljenja, i utiče na unapređenje rada uprave i zaštite ljudskih prava i sloboda. Zaštitnik je često koristio i svoje pravo da daje zakonske i druge inicijative, pa je tako uputio Narodnoj skupštini predloge za izmene Zakona o vanparničnom postupku, Krivičnog zakonika u oblasti krivično-pravne zaštite žrtava porodičnog nasilja i seksualnog zlostavljanja, Zakona o autorskim i srodnim pravima…

 

Trenutni Zaštitnik građana Srbije je Saša Janković, diplomirani pravnik, koji je na petogodišnji mandat došao avgusta 2012. godine. Zaštitnik se može kontaktirati putem e-mail-a: zastitnik@zastitnik.rs, ili telefonom na 011/ 2068 100. Postupak pred Zaštitnikom je besplatan.

 

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: