Parnični postupak

parnicni postupakDajemo pravne savete u vezi parničnih postupaka

U parničnom postupku sud je dužan da raspravi i utvrdi sva činjenična i pravna pitanja, te da donese odluku o tome da li je tvrdnja jednog učesnika u postupku osnovana i da li mu je pripadajuće subjektivno pravo povređeno ili ugroženo.

Naš tim pomaže građanima da dobiju sudsku zaštitu.

Postupci u kojima dajemo savet, su postupci u:

  • parnicama iz radnog odnosa,
  • parnicama povodom kolektivnog ugovora,
  • parnicama zbog smetanja državine,
  • izdavanja platnog naloga,
  • sporovima male vrednosti,
  • privrednim sporovima i
  • potrošačkim sporovima.

Dajemo usmene i pismene pravne savete