Porodični odnosi

 

razvodVaš advokat vam pomaže  u rešavanju često veoma komplikovanih porodičnih  odnosa i u opisu davanja saveta Vašeg advokata o ovoj oblasti spadaju razvodi braka, (sudski ili sporazumni) postupci vezano za starateljstvo, postupci vezani za zakonsko izdrzavanje postupci utvrdjivanje očinstva kao i svi drugi postupci vezani za odnose izmedju supružnika i roditelja idece.

Porodično odnosi su po svojoj prirodi  jako osetljivi i zahtevaju od Vašeg advokata da na profesionalan način da savet rešavanju spornog odnosa a da pri tom realizuje vaše pravo koje imate po zakonu!