POSLOVNO PRAVNE INFORMACIJE NA INTERNETU

 

U Srbiji se u pravnom prometu nalazi veliki broj nelikvidnih i nesolventnih privrednih subjekata, što prestavlja veliki rizik u poslovanju. Zbog toga je potreban veliki oprez i provera solventnosti svakog potencijalnog poslovnog partnera radi donošenja pravilnih poslovnih odluka i smanjenje rizika poslovanja.

 

Агенција_за_привредне_регистре

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

REGISTAR PRIVREDNIH DRUŠTVA

Na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs može se vršiti pretraga privrednih subjekata pravnih lica i preduzetnika i to po matičnom broju ili po poslovnom imenu.

Informacije koje se mogu dobiti su podaci o: poslovnom imenu,o adresama, poslovni podaci, o zakonskim zastupnicima, prokuristima, članovima, osnovnom kapitalu, finansiskim izveštajima u poslednjih 3 godine, zabeležbama, ostalim oglasima.

Registrovani podaci se objavljuju na internet stranici Agenciji za privredne registre po službenoj dužnosti istog dana po donošenju rešenje o registraciji predmeta registracije.

REGISTAR ZALOŽNOG PRAVA

Zaloga je obezbedjenje sopstvenog ili tudjeg duga pokretnim stvarima ili pravima, bez predaje u državinu, uz upis u Registar zaloge

nbs

NARODNA BANKA SRBIJE

REGISTAR TEKUĆIH RAČUNA I DUŽNIKA U PRINUDNOJ NAPLATI

Na internet stranici Narodne banke Srbije www.nbs.rs/internet/cirilica/-index.html može se vršiti pretraživanje jedinstvenog registra i rčauna i to po: po broju računa, po matičnom broju, po PIB broju i po nazivu korisnka računa.

Informacije koje se mogu dobiti su:

Brojevi svih tekućih računa (dinarski i devizni)

Status računa (uključen u platni promet, blokiran po osnovu prinudne naplate, ne podlaže blokadi)

Potraživanje dužnika u prinudnoj naplati se može vršiti: po broju računa, po matičnom broju i po PIB broju.

Mogu se dobiti podaci o ukupnom iznosu blokade i broju dana nelekvidnosti proteklih tri godina.

rgz

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Katastar nepokretnosti

Na internet stranici Republičkog geodetskog zavoda www.rgz.gov.rs može se ostvariti javni pristup katastru nepokretnosti i izvršiti pretraga nepokretnosti po:

  • broju katastarske parcele
  • adresi

Informacije koje se mogu dobiti su broj parcele, broj dela parcele, površina u m2, naćin korišćenja i vrste zemljišta, podaci o imaocu prava na parceli i podaci o teretima i zabeležbe.Servis omogućava pretraćivanje podataka o nepokretnostima koji se redovno preuzimaju iz Službi za katastar nepokretnosti

Centralna evidencija hipoteke

Pored navedenog na internet stranici Republičkog geodetskog zavoda nalazi se i Centralna evidencija hipoteke.

Centralna evidencija hipoteke je centralna jedinstvena baza podataka u koju se unose hipoteke upisane u nadležne registre, radi pretraćivanja i prikupljanja informacije o hipotekama,

Centralne evidencija hipoteke se nalazi na adresi www.rgz.gov.rs/ceh

Pretragom internet stranice Agencije za privrredne registre, Centralnog registra hartije od vrednosti, Narodne banke Srbije i Republičkog Geodetskog zavoda mogu se dobiti prilično pouzdane informacije koje čine solventnost nekog privrednog subjekta. Ovi podacci omogućavaju brće, jednostavnije i efikasnije donošenje poslovnih odluka u postupku izbora poslovnog partnera, bez pribavljanje zvaničnog izveptaja o bonitetu.

portal sudova

Portal Sudova

Ukoliko želite da se inforimšete o predmetu potrebno je da odete na Portal sudova i da upišete broj predmeta tako da znate, šta se radilo u predmetu i neke osnovne informacije. To možete učiniti na ovom linku  www.portal.sud.rs/

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: