Prava tokom trudnoće i nakon porođaja za žene zaposlene na određeno vreme

Prava tokom trudnoće i nakon porođaja za žene zaposlene na određeno vreme

 

Ukoliko ste bili u radnom odnosu, i osigurani za slučaj nezaposlenosti, u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana (neprekidnim trajanjem se podrazumeva svaki prekid kraći od 30 dana) ostvarujete pravo na novčanu nadoknadu za slučaj nezaposlenosti u trajanju od 3 meseca. Međutim, ovo pravo se produžava u tri slučaja, od kojih je jedan za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada zbog nege deteta. Ovo pravo se ostvaruje preko Nacionalne službe za zapošljavanjerad na određeno vreme u toku trudnoće
Vi ste u obevezi da po prestanku tog tromesečnog prava donesete potvrdu ginekologa da ste u drugom stanju, i da vam je otvoreno porodiljsko bolovanje (najranije 45 i najkasnije 30 dana pre termina porođaja). Da pojasnimo, po prestanku radnog odnosa šalju vas na biro sa radnom knjižicom, odjavom osiguranja i prosekom prihoda. To je dovoljno za ostvarivanje naknade za nezaposlene. Neposredno pre isteka ta tri meseca treba odneti doznake ginekologa da počinje porodiljsko bolovanje. Najverovatnije je uslovljeno da prestanak naknade za slučaj nezaposlenosti mora da se preklapa sa početkom porodiljskog odsustva, kako bi se isplata nastavila!
Po prijemu tog dokumenta Nacionalna služba će vam produžiti  isplatu koja se obračunava u odnosu na Vaš bruto dohodak za prethodnu godinu, odnosno čini 50% od osnovice, umanjenu za doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje. Važno je takođe da znate da dokle god primate ovu nadoknadu teče Vam radni staž, odnosno plaćeno Vam je socijano i zdravstveno osiguranje. Takođe zapamtite da ćete imati obavezu da se jednom mesečno javljate u Službu za zapošljavanje na svojoj opštini. Ovo pravo se neće prekinuti ukoliko zasnujete ugovor o povremenim ili privremenim poslovima, već samo ukoliko zasnujete radni odnos.

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:.