Pravo prolaza i ostale stvarne službenosti

 

Da bi ste  se služili svojom nekretninom, ponekad je potrebno da se koristite susednu, na primer, da se prođe preko nečijeg zemljišta, da se  sprovede otpadne vode ili kišnicu, ili da zid građevine koja se  gradi da se  nasloni na susednu zgradu. Nekad je neophodno i da se  zatraži od vlasnika susedne nekretnine da se uzdrži od određenih radnji, kao što je gradnja balkona nad Vašim placem ili nadziđivanje sprata nad  stanom. Kada se zvanično ustanovi da imate pravo na nešto od toga, kaže se da ste stekli stvarnu službenost nad drugom nekretninom (postoje i druge, takozvane lične službenosti).

Stvarna službenost služi da olakša upotrebu jedne nekretnine, a ne da oteža korišćenje druge. Zato se ona vrši tako da se najmanje opterećuje nekretnina kojom se služiš (poslužno dobro). Kada je uspostavljena stvarna službenost jedne nekretnine u odnosu na drugu, ona ne prestaje ni kada se vlasnici bilo koje od tih nekretnina promene, već prelazi na nove vlasnike. Službenost se može ustanoviti i na određeno vreme ili samo za određeno doba godine.

stvarna sluzbenost

Sticanje stvarne službenosti

Ako  je potrebno da nad nekom nekretninom ustanovite stvarnu službenost, može da se  zaključi ugovor o tome s njenim vlasnikom (on od vas može da traži neku naknadu za to), a taj ugovor treba da se upiše u podatke o nepokretnosti u katastru. Ukoliko s vlasnikom ne možete da se dogovorite, a neophodno je zasnivanje stvarne službenosti da bi se uopšte mogao da koristiš svoju nekretninu (na primer, kada je to jedini način da do nje dođeš), možete da se obratite sudu. Sud će, ako to zatraži vlasnik nekretnine na kojoj se zasniva službenost, odrediti naknadu koju morate da platite. Službenost može da se zasnuje i održajem, to jest, kada ste u  praksi ostvarivali tu službenost tokom 20 godina, a vlasnik nekretnine kojom si se služio nije se bunio. Službenost nad Vašom nekretninom može da ustanovi i opština, kada je to potrebno zbog javnog interesa (na primer, kada opština gradi vrtić na nekom od susednih placeva, a mašinama je najzgodnije da priđu gradilištu s vašeg zemljišta).

Prestanak stvarne službenosti

Vlasnik poslužnog dobra može zahtevati da prestane pravo stvarne službenosti kada ona postane nepotrebna ili kad prestane razlog zbog koga je ona zasnovana. Ukoliko se vlasnik poslužnog dobra protivi vršenju službenosti, a vi ne koristiš to pravo tri godine, službenost će se ugasiti. U svakom slučaju, protivio se vlasnik poslužnog dobra ili ne, službenost prestaje ako je ne koristite 20 godina ili ako propadne bilo tvoja nekretnina, bilo nekretnina na koju se odnosi službenost.

U slučaju deobe nekretnine

Ukoliko se podeli nekretnina u čiju je korist ustanovljena stvarna službenost, svaki od njenih delova zadržava pravo službenosti, osim ako vlasnik poslužnog dobra zatraži da neki deo ne dobije ovo pravo, jer ono nije neophodno za upotrebu tog dela podeljene nekretnine. Ako je podeljeno poslužno dobro, stvarna službenost ostaje samo na delovima na kojima je vršena.

Pravo prolaza

Ovo je jedna od najčešćih službenosti. Uspostavlja se najčešće kada vlasnik neke nepokretnosti nema izlaz na javni put, odnosno kada se do javnog puta može doći jedino uz preterano zaobilaženje. Ovaj prolaz može biti ustanovljen peške, kolima, motornim vozilom ili nekom poljoprivrednom mašinom. U praksi, sudovi uspostavljaju službenost prolaza preko kućnih dvorišta samo ako se drugim putem nikako ili bez nesrazmerno velikih troškova ne može prići nekretnini. Uslovi su ovoliko strogi jer je reč o ograničenju prava svojine vlasnika poslužnog dobra za koju je vezan njegov svakodnevni život, pa se pravom prolaza bitno ograničava njegova privatnost.Troškovi vršenja službenosti

U principu, ako je za vršenje službenosti potrebno korišćenje nekog uređaja ili preduzimanje neke radnje, troškove snosi vlasnik nekretnine u čiju korist je službenost ustanovljena. Međutim, ukoliko ta radnja ili uređaj služe obema nekretninama, onda vlasnici dele troškove.

Zaštita službenosti

Ako vlasnik poslužnog dobra sprečava ili ometa vlasnika nekretnine u korišćenju ustanovljene stvarne službenosti, oštećeni vlasnik može tužbom zahtevati da to sprečavanje ili ometanje prestane.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:.