PUTOVANJE MALOLETNIH LICA PREKO GRANICE

maloletniciNovi Zakon o putnim ispravama ne predviđa mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja, tako da sva maloletna lica za putovanje u inostranstvo moraju imati važeći pasoš. Procedura pripreme maloletnih lica za putovanje ukoliko deca putuju sama u inostranstvo potrebno je da uz pasoš imaju i saglasnost oba roditelja (staratelja) za putovanje u inostranstvo. Formular za saglasnost roditelja overava se u opštini (ili sudu) deca razvedenih roditelja potrebno je da imaju saglasnost roditelja-staratelja, kao i pisanu i overenu (u sudu ili opštini) saglasnost drugog roditelja. U slučaju da je drugi roditelj nedostupan ili sprečen da da saglasnost, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad od koga dobijaju potrebni dokument. Mlađa maloletna lica u inostranstvo obavezno putuju sa pratiocem koji ima ovlašćenje i saglasnost roditelja, ako roditelji ne putuju sa njima.

Biometrijska putna isprava maloletnom ili poslovno nesposobnom licu. Za izdavanje biometrijskog pasoša maloletnom ili poslovno nesposobnom licu potrebno je da zahtev za izdavanje putne isprave podnese jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj. Formular za saglasnost roditelja overava se u opštini (ili sudu). Izuzetno bez saglasnosti, putna isprava biće izdata i u sledećim slučajevima : 1. ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice, 2. ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta, 3. ako je jedan od roditelja umrlo lice, 4. ako je jednom od roditelja : odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem ili odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja.
Ukoliko su maloletnom licu roditelji razvedeni, za podnošenje zahteva za izdavanje pasoša neophodno je prisustvo roditelja-staratelja i pisana i overena (u sudu ili opštini) saglasnost drugog roditelja. U slučaju da je drugi roditelj nedostupan ili sprečen da dođe, potrebno je konsultovati nadležni Centar za socijalni rad koji daje potrebni dokument. Ostali prilozi su isti kao u slučaju kada roditelji nisu razvedeni.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: