Radni sporovi

 

vanparnica1Radni sporovi su takodje jedan od važnih aspekata u radu Vašeg advokata i podrazumevaju aktivno učešće u radnopravnim sporovima pred sudovim opšte nadležnosti, kao i drugih organa koji imaju učešće u zaštiti prava radnika.

Radni sporovi  zahtevaju i adekvatnu logističku podršku koju Vaš Advokat  može omogućiti sve u cilju ostvarivanja zakonskih prava radnika.

Rešavanje postupaka mirnim putem u mirnom postupku, podnošenje tužbe, prijave i svih drugih inicijalnih pravnih akata, kao i zastupanje pred sudovima u radim sporovima kao i profesionalni odnos  tokom čitavog postupka.