Svedok

svedokSvedok je dokazno srestvo. On daje iskaz o činjenicama koje je opazio (video ili o njima čuo), a koje sud smatra relevantnim za odlučivanje. Za svedočenje nije potrebna poslovna sposobnost, dovoljna je i faktička sbosobnost opažanja, pamćenja i reprodukovanje činjenica. Svedok daje svoj iskaz samo o činjenicama koje je opazio. Njegovo mišljenje o tim činjenicama nije relevantno. Obaveza svedoka su: da se odazove na poziv suda, da da svoj iskaz: da govori istinu i da se zakune ako sud od njega traži. U slučaju da se svedok ne odazove pozivu suda, može biti novčano kažnjen, a potom i prunudno priveden. U slučaju neopravdanog odbijanja davanja iskaza, svedok može bitipritvoren najduže do mesec dana.

Davanje lažnog iskaza je krivično delo!