Da li je moguce naplatiti štetu od elementarnih nepogoda

Da li je moguce naplatiti štetu od elementarnih nepogoda gde spadaju poplave, zemljotresi.. Moguce je naplatitii štetu koja je nastupila, obaveza drzave je da nadoknadi štetu koja je nastuplia u elementarnim nepogodama. Neophodno je da Vlada utvrdila da je nastuplila elementarna nepogoda. Kada se isplaćuje? Komisija koju je obrazovala Vlada neophodno je da utvrdi štetu