NEMATERIJALNA ŠTETA

NEMATERIJALNA ŠTETA   Pod nematerijalnom štetom, podrazumevamo fizički bol, psihički bol i strah. Oštećenom se, zbog povrede (nematerijalnih) prava ličnosti, novčana naknada može dosuditi samo kad su se posledice te povrede manifestovale u jednom od vidova nematerijalne  štete. Prema Zakonu o obligacionim odnosima (čl.200.), za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne