Tužbe protiv države u Strazburu

Građani sve češće gone sopstvenu zemlju pred domaćim i međunarodnim sudovima. Državno pravobranilaštvo ne vodi evidenciju o tome koliko sporova i novca na ime odštete je država izgubila. Iz godine u godinu sve više građana Srbije tuži svoju državu, kako na „domaćem terenu“, tako i u inostranstvu, pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Kada