ROKOVI ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA I PRIRODNA OBLIGACIJA

Ovo su veoma značajna pravna pitanja koja zahtevaju svakodnevne odgovore. Mnogo puta pitamo se da li treba nešto platiti pošto je od nastanka obaveze proteklo mnogo vremene. Odgovor na to daju upravo odgovarajućeodredbe Zakona o obligacionim odnosima. Ove odredbe definifu zastarelost na sledeći način: Zastarelošću prestaje pravo zahtevati ispunjenje obaveze. Prema pomenutom Zakonu, zastarelost nastupa kad protekne