Veridba

Veridba je sporazum dva lica različitog pola da će zaključiti brak. Ona uvek predhodi zaključenju braka,ali je novo formalnosti različit. Saglasnost za zaključenje braka je rezultat ovog predhodnog odgovora. bez obzira na način nastanka veridbe, njen karakter je privremen. Ona treba samo da dovede do zaključenja brakakao jednog trajnog stanja. Pravna priroda veridbe  Naše pozitivno