Tužba zbog smetanje državine

Članom 77. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa propisan je rok u kome se sudska zaštita od uznemiravanja, odnosno oduzimanja državine može tražiti: u roku od 30 dana od dana saznanja za smetanje i učinioca, a najkasnije u roku od godinu dana od nastalog smetanja. Protekom godinu dana od nastalog smetanja, ova zaštita se ne može