Protivtužba

Tužba, kao procesni institut, obuhvata u sebi i protivtužbu. Sve do zaključenja glavne rasprave tuženi može pred istim sudom podneti protivtužbu, ako je zahtev protivtužbe u vezi sa tužbenim zahtevom ili ako se ti zahtevi mmogu prebiti, ili ako se protivtužbom traži utvrdjivanje nekog pravnog odnosa ili prava od čijeg postojanja ili nepostojanja zavisi u