Ugovori

Vaš advokat Vam naročito može pružiti adekvatnu pravnu pomoć i asistenciju prilikom izrade pregovora i svih drugih radnji prilikom zaključenja raznih vrsta ugovra ( kupoprdaja nepokretnosti, ugovori privrednog prava, ugovori naslednog prava) Na taj način ćete biti pravno zašticeni od svakog pokušaja ili mogućnosti da vaše pravo bude osujećeno na bilo koji način. Vrednost pravne