Uslovi za dobijanje porodične penzije

Uslovi za dobijanje porodične penzije

Uslovi za dobijanje porodične penzije u Srbijisve rigorozniji. Nevenčane supruge i deca koja se zaposle nemaju pravo na primanja.
Ukoliko dobiju bilo kakav posao, bio on i honorarni, deca će izgubiti pravo na porodičnu penziju. Tako će zarad nesigurne crkavice, ostati bez sigurnog primanja. U još težoj situaciji su žene koje su živele u vanbračnoj zajednici i po nekoliko decenija, a pritom imaju i decu. One i ako imaju dovoljno godina, penziju nevenčanog supruga neće dobiti. Jedina olakšavajuća okolnost je što će njihova deca ako dokažu da im je preminuli otac, moći da dobiju mesečna primanja.
Jelica Timotijević, direktor Sektora za odnose sa javnošću u PIO fondu naglašava da deca imaju pravo na porodičnu penziju do 15. godine života bez obzira da li se školuju, a nakon toga pravo im pripada do završetka školovanja:
– Međutim, i to pravo je vremenski ograničeno najkasnije do navršenih 20 godina ako pohađaju srednju školu, odnosno do 26 godina ako studiraju. Nije važan ni način finansiranja studija.

pio fond
STRANE PENZIJE

Ukoliko je preminuli korisnik primao pored domaće i deo inostrane penzije, o pravu na porodičnu odlučuje Fond za deo domaće penzije po propisima Zakona o PIO Srbije, dok se pravo na inostranu ostvaruje po zakonskim propisima te države. Ako je u pitanju samo primanje iz inostranstva, onda o tome odlučuje samo ta država. Važno je da ako podnosilac ima prebivalište u Srbiji, zahtev za porodičnu penziju podnosi preko našeg Fonda.
Ona ističe da supružnici mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju kada navrše propisane godine života samo ako su bili u bračnoj zajednici, dok deca imaju pravo ako ispunjavaju propisane uslove, bez obzira da li su roditelji bili u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Bračni drug iz razvedenog braka može da ostvari ovo pravo ako mu je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje, za onoliko vremena koliko je u presudi naznačeno. Ukoliko je u pitanju vanbračna zajednica, supružnici ne mogu da računaju na porodičnu penziju.
Uslovi za dobijanje ove prinadležnosti su rigorozni i ona se može izgubiti. Na primer, bez ovog vida primanja ostaje se ukoliko se korisnik zaposli. Izuzetak je samo kada je mesečna ugovorena naknada niža od polovine od najniže osnovice osiguranja zaposlenih u Srbiji, važeće u momentu uplate doprinosa. Interesantno je da udovice ili udovci ne gube pravo ako sklope novi brak.
Naša sagovornica objašnjava da deca kada sklope bilo koji vid ugovora o radu kao i po okončanju školovanja ne mogu više da računaju na redovan mesečni prihod iz PIO fonda. Pravo može da prestane i tokom školovanja, pre navrešenih propisanih godina života, ukoliko se ne dostavi potvrda o školovanju za svaku školsku godinu posebno.
USLOVI
U 2014. godini udovice stiču uslov za porodičnu penziju sa navršenih 51 godinu i 6 meseci života, a udovac ispunjava sa navršenih 56 godina i 6 meseci života. Zakonom o PIO predviđeno je da se ova starosna granica podiže po šest meseci godišnje do 2017.

Izvor: Večernje Novosti.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: