Zelenaški ugovori

zelenaški ugovorPod zelenaškim ugovorom podrazumeva se takav ugovor u kome neko, koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog, njegovim nedovoljnim iskustvom, lakomislenošću ili zavisnošćšu, ugovori za sebe ili nekog trećeg korist koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je dao ili se obavezao da će dati i učiniti.

Kod zelenaškog ugovora postoji dva kumulkativna uslova:

SUBJEKTIVNI- iskorišćavanje tudje nevolje- koji je sintetizovan pojam za razne situacije saugovornika koji se iskorišćavaju da bi se postigla nesrazmerna korist. To su nužda, preka potreba za nečim, teško materijalno stanje s obzirom na konkretne okolnosti slučaja, nedovoljno iskustvo;

OBJEKTIVNI elemenat – očigledna nesrazmera postoji ako je flagrantno narušeno načelo ekvivalentnosti prestacije.Ono može da se ispolji ne samo kroz ugovaranja predmeta obaveza, već i putem sporednih obaveza, kao sto su ugovorna kazna, penali, pravo otkupa..
Sankcija se ogleda u poništavanju ugovra. Ovako energicna sankcija je posledica okolnosti da se zelenaškim ugovorom povrdjuju neka osnovna načela ugovornog prava-savesnost, postenje, ekvivalentnost, dobri poslovni običaji, kao i oralna shvanja društva.
Zelenaški ugovor je i krivično delo.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: