Advokati u Beogradu i Srbiji

Vaš Advokat BeogradAdvokati u Beogradu upisani su u Imenik advokata Advokatske komore Beograda. U Beogradu profesionalnu advokatsku delatnost obavlja nekoliko hiljada registrovanih advokata. Svaki advokat, koji je uredno upisan u imenik pri Advokatskoj komori, može postupati u svim predmetima i postupcima, osim postupaka za koje je potrebna posebna Licenca – Sertifikat, ukoliko iste ne poseduje.

Sastavljanje spiska najboljih npr. najboljih advokata za razvod, najboljih advokata za za nekretnine tj. promet nepokretnosti, najboljih advokata za krivicu – najboljih advokata krivičara tj. advokata koji se bave krivicom, najboljih advokata za privredne sporove, najboljih advokata za ostavinu – ostavinske postupke i nasledjivanje, najboljih advokata za nasledjivanje i sastav testamenta, najboljih advokata za ugovore i ugovorno pravo, najboljih advokata za radne sporove, najboljih advokata za naknadu štete, za šta se gradjani najčešće interesuju, moglo bi se smatrati njihovim favorizovanjem i nelojalnom konkurencijom.

Naravno, postoje advokati u Beogradu koji se dobrovoljno specijalizuju za postupanje u odredjenim postupcima i bave se isključivo njima itd. Tako postoje kolege advokati koji se isključivo bave krivicom tj. krivičnim predmetima, postoje advokati koji se isključivo bave parničnim predmetima ili privrednim pravom itd. Spisak advokata tj. Imenik advokata u Beogradu možete naći na zvaničnom sajtu Advokatske komore Beograda i izbor izvršiti nasumično ili prema nekom drugom parametru.

Imenik advokata u Beogradu tj. spisak svih advokata u Beogradu se periodično ažurira, zavisno od dinamike prijave tj. upisa novih članova Advokatske komore Beograda, odnosno, ispisa i brisanja starih isl. Posebno je pitanje kvaliteta i izbora najboljih advokatskih kancelarija u Beogradu i Srbiji, jer su iste obično “sastavljene” od više kolega advokata koji saradjuju isl. Pretpostavka je da svaki advokat, bilo da postupa samostalno ili u sklopu neke kancelarije, kako u Beogradu tako i u Srbiji, poseduje jednaka znanja i sposobnosti ali jasno je da iskustvo i praksa dovode do razlike u kvalitetu, kao i u svakoj drugoj profesiji.

Postoji više načina na koji se možete opredeliti za odredjenog kolegu advokata. Najbolji je preporuka o kvalitetnom, savesnom i stručnom radu od lica koje lično poznajete i u koje imate poverenje i koje ima pozitivno iskustvo sa tim advokatom. Zadovoljan klijent je u svakoj profesiji najbolja preporuka. Naravno, tako je i u advokaturi.

Ono što je najkompleksnije je izabrati dobrog tj. najboljeg advokata krivičara – advokata koji se specijalizovano bavi krivicom tj. krivičnim predmetima. Ovo iz razloga advokati beogradšto su tada klijenti najviše zabrinuti za svoju sudbinu ili sudbinu bliskih lica. Većini je šok i samo postojanje krivičnog postupka, a posebno njegov nepredvidiv ishod. Svaki advokat, pa i advokat krivičar, po pravilima struke, treba i mora da preduzme sva raspoloživa i zakonita sredstva da zaštiti svog klijenta i da klijent iz krivičnog postupka izadje sa što povoljnijim ishodom. Za preporuku advokata se možete obratiti i Advokatskoj komori Beograda.

Isto tako, “stariji” advokat ne mora uvek biti i kvalitetniji od “mladjeg” kolege, a i velika advokatska kancelarija, koja broji mnogo advokata i pripravnika, ne mora pružati kvalitetnije usluge od manje kancelarije isl. Kao što ne postoje, po kvalitetu rada, dva identična hirurga, slikara ili inžinjera, tako ne postoje ni dva identična advokata. Ono što je standard i obaveza svakog advokata je da bude posvećen interesu klijenta i da postupa savesno i stručno. Kodeks profesionalne etike detaljno uredjuje sve odnose izmedju advokata, klijenta i svih drugih učesnika u sudskim i drugim postupcima.

Kada načinite izbor advokata, a niste zadovoljni njegovim radom, uvek možete otkazati punomoć i potražiti pomoć drugog advokata itd. Svakako, naša je preporuka da pročitate Kodeks profesionalne etike za rad advokata u Srbiji i informišete se o svim relevantnim detaljima i to Vam može biti korisno i prilikom izbora advokata ali i za upoznavanje sa Vašim pravima i obavezama prema advokatu itd.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: