Alternativna sankcija-kućni zatvor

 

Alternativna sankcija-kućni zatvor

 Tehnološkim dostignućima današnjice, uz nadirući trend humanizacije i resocijalizacije krivičnih sankcija, implementirana je (i u naše pravo) alternativna sankcija – kazna zatvora bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje ili jednostavnije – kućni zatvor .
Oksimoron „kućni zatvor“ može izgledati besmislen, pa i opasan po društvenu zajednicu. Može izgledati i kao svojevrsna nagrada za kriminalce koji se nakon izvršenih krivičnih dela odmaraju u toplini svoga doma, okruženi porodicom i izobiljem, te podstrek istima da nastave sa protivzakonitim aktivnostima. Može tako da izgleda, ali, zapravo, kućni zatvor nije nagrada.
Naime, prilikom određivanja ove sankcije vodiće se računa o mnogim elementima; ličnim svojstvima okrivljenih – ranijoj (ne)osuđivanosti, težini izvršenih dela… Kućni zatvor dosuđuje se za lakša krivična dela, bez elemenata nasilja. Takođe, ova sankcija pogodna je za okrivljene koji mogu da zaraze druge (HIV-om), kao i za stara lica, invalide, duševno poremećene osobe, zatim za trudnice/majke sa decom. Dva možda i najvažnija atributa kućnog zatvora su onemogućavanje osuđenih da se u kontaktu sa prekaljenim kriminalcima „doškoluju“ za nastavak protivzakonite delatnosti kada izađu iz zatvora. Dakle, resocijalizacija osuđenog na kaznu kućnog zatvora je potpun(ij)a. Drugi kvalitet kućnog zatvora je ekonomičnost. Uštede u državnom budžetu neće biti male kada ovaj sistem zaživi u svom punom obliku i kada pokrije većinu gradova širom Srbije.
Krivični zakonik predviđa da ako učiniocu krivičnog dela izrekne kaznu zatvora do jedne godine, sud može istovremeno odrediti da će se ona izvršiti tako što će je osuđeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, osim licu osuđenom za krivično delo protiv braka i porodice koji živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu. Međutim, ukoliko osuđeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u zavodu za izvršenje kazne zatvora.
Ova sankcija se sprovodi putem instaliranja neškodljivog odašiljača na telo osuđenog, nakon čega osuđeni dobija detaljna uputstva o načinu rada uređaja. Uprava za krivične sankcije rukuje uređajem i daljinski prati njegovo kretanje i položaj u prostoru.

sankcija zatvor
Osuđeni na ovu kaznu, ipak, odlukom direktora nadležne Uprave može napustiti prostorije u kojima stanuje, i to zbog pružanja nužne medicinske pomoći osuđenom ili članu njegovog porodičnog domaćinstva, ako je za pružanje medicinske pomoći neophodno napuštanje prostorija, te radi redovnog odlaska na posao, ukoliko krivično delo za koje je osuđen nije u vezi sa radom, zatim radi pohađanja nastave tokom redovnog školovanja, kao i zbog odlaska na polaganje ispita. Takođe, osuđeni može napustiti prostorije u kojima stanuje i zbog teške, akutne ili hronične bolesti, radi odlaska na redovne zdravstvene preglede, zbog svog venčanja ili smrti bliskog lica. Dalje, napuštanje prostorije je predviđeno i zbog obaveze staranja prema članovima uže porodice predviđene zakonom, u slučaju da tu obavezu ne može da obavlja drugo lice, zatim zbog sezonskih poljoprivrednih radova, ukoliko se osuđeni bavi poljoprivredom kao stalnom delatnošću, kao i zbog boravka van prostorije u kojima stanuje u trajanju do četiri sata dnevno, u skladu sa programom izvršenja kazne.
Značaj alternativnih sankcija u svetu uočava se u činjenici da se oko 75 odsto dosuđenih kazni izvršava na takav način.

Izvor: Danas

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:.