IZLUČNA TUŽBA

Tužba radi neodopustivosti izvršenja na određenom predmetu izvršenja, podnosi se uvek protiv izvršnog poverioca u tom izvršnom postupku, a
tužbom može biti obuhvaćen i izvršni dužnik u tom postupku, ako osporava pravo trećeg lica na predmetu izvršenja koje pravo sprečava izvršenje.

tužba radni nedopustivosti izvršenja

Izlučna tužba je specifično pravno sredstvo u postupku izvršenja o kome ne odlučuje izvršni sud. O ovom pravnom sredstvu odlučuje parnični sud, po pravilima parničnog postupka.

Izlučna tužba je tužba trećeg lica protiv izvršnog poverioca kojom on traži da se izvršenje na određenom predmetu izvršenja “proglasi” nedopuštenim.

Izlučnu tužbu može da podigne treće lice koje je u toku postupka izvršenja izjavilo prigovor protiv izvršenja:

 

1) ako se izvršni poverilac usprotivio njegovom prigovoru ili se nije izjasnio o njemu u određenom roku;
2) ako je izvršni sud ocenio da verovatno postoji pravo trećeg lica na predmetu izvršenja;
3) ako je izvršni sud doneo rešenje kojim je treće lice uputio na parnicu.

Ukoliko bi treće lice koje nije rešenjem upućeno na parnicu podiglo izlučnu tužbu, parnični sud je dužan da tužbu odbaci kao nedopuštenu, jer prethodno nije bio pokrenut i vođen postupak pred izvršnim sudom.

Treće lice koje je rešenjem izvršnog suda upućeno na parnicu treba da podigne tužbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Protiv rešenja izvršnog suda o upućivanju na parnicu nije dopuštena žalba.

Ukoliko izvršni dužnik osporava pravo trećem licu na određenom predmetu izvršenja, treće lice može da izlučnom tužbom, kao tuženog obuhvati i izvršnog dužnika.

Treće lice koje je podiglo izlučnu tužbu ima pravo da traži od izvršnog suda odlaganje izvršenja.

Pravnosnažna presuda kojom je usvojen tužbeni zahtev iz izlučne tužbe predstavljaće uslov da izvršni sud donese rešenje i izuzme od izvršenja određeni predmet izvršenja i eventualno obustavi izvršenje.

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: