Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad

U postupku se ostvaruje izvršenje na osnovu izvršne isprave kojom je poslodavac dužan da vrati zaposlenog na rad ili da ga rasporedi na drugo odgovarajuće mesto.

Izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad

POKRETANJE POSTUPKA, NADLEŽNOST

Postupak se pokreće predlogom koji se podnosi u roku od 60 dana od dana kada je poverilac stekao pravo na njegovo podnošenje. Za odlućivanje o predlogu i sprovodjenje izvršenja nadležan je sud na čijem područiju se nalazi sedište poslodavca. U ovom postupku oizvršenje ne može biti povereno izvršiteljima.

TOK POSTUPKA, Sprovodjenje izvršenja

Izvršenje se sprovodi tako što se poslodavcu i odgovornom licu izriče novčana kazna i postupak se ponavlja dok dužnik ne ispuni svoju obavezu.

Izvršni poverilac može predložitii da sud donese rešenje kojim se odredjuje obaveza izvršnog dužnika da isplati mesečene iznose zarade zaposlenog, koji su dospeli od pravosnažnosti presude do vraćanja izvšnog poverioca na rad. Rešenje kojim se usvaja predlog poverioca ima dejstva rešanja o izvršenju.

Ako je izvršni sud samo delimično usvojio isplatu naknade zarade, u delu kojom je odbijen, tzv poverilac može pokrenuti parnični postupak.

Po predlogu izvršnog dužnika rešenje o odredjeivanju naknade za zaradu može biti stavljano van snage. To se čini ako izvršni dužnik dokaže da se po njegovom donošenju izmenile okolnosti na kojima je rešenje zasnovano.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: