Izvršni postupak za namirenje potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga

U pitanju je postupak koji se principijelno razlikuje od ostalih postupaka u vezi sa izvršenjem novčanih potraživanja.

 

izvršitelj komunalnih i drugih usluga

Postoje tri osnovne razile.Prva i najznačajnija jeste u tome što u predlogu za izvršenje odlučuje izvršitelj a ne sud. Drugo, reč je o postupku izvršenja na osnovu verodostojne isprave. Treće u pitanju je izvršni postupak koji se vodi povodom ostvarivanja samo onih novčanih potraživanja koja nastanu po osnovu komunalih i sličih usluga.

 

Predlog za izvršenje se podnosi izvršitelj na čijem području nalazi sedište izvršnog poverioca. Izvršni poverilac može uz predlog da priloži i pismeni dokaz da je pre pokretanja izvršnog postupka opomenuo izvršnog dužnika da ispuni odredjenu obavezu.

O predlogu za izvršenje izvršitelj odlučuje zaključom, koji se mora doneti u roku od 8 dana od dana prijema predloga za izvšenje. Nedopušten i neuredan predlog za izvršenje izvršitelj odbacuje a neosnovan odbija.

Ako je predlog dopušten i priložena verodostojna isprava izvršitelj zaključkom o izvršenju nalaže izvršnom dužniku da u roku od 8 dana od prijema zaključka izmiri odredjeno potraživanje zajedno sa odmerenim troškovima, a istovremeno odredjuje izvršenje radi ostvarivanja tih potraživanja.

Protiv zakljućka kojim se usvaja predlog za izvršenje, izvršni dužni može uložiti prigovor.

Prigovor izvršnog dužnika može biti izjavljen samo iz odredjenih razloga:

  1. Ako se verodostojna isprava ne odnosi na izvršnog dužnika;
  2. Ako obaveze iz verodostojne isprave nije dospela ili uslov nije ispunjen;
  3. Ako je obaveza izvršena ili na drugi način prestala, u celini ili delimičmo;
  4. Ako je potraživanje zastarelo.

Tek ako je izjavljen prigovor postupak dobija značenje sudskog postupka. O prigovoru odlučuje tročlano veće suda na čijem područiju se nalazi sedište izvršnog poverioca. Rok za dostavljanje prigovora sudu iznosi 5 radnih dana od dana podnošenja prigovora.

Ako sud smatra da nacrt odluke o prigovoru koji je sačinio izvršitelj potpuno odgovara rešenju koje bi sam doneo, sud nacrt odluke stavlja otisak štambilja kojim se predložena odluka usvaja. Nacrt odluke sa otiskom štambilja ima snagu rešenja o izvršenju!

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: