Kako da pokrenete krivični postupak

krivični postupakZanima vas pokretanje krivičnog postupka?

Ovo je članak za vas. U zavisnosti od vrste izvršenog krivičnog dela krivični postupak se pokreće po predlogu oštećenog ili po privatnoj tužbi, ili pak podnošenjem odgovarajuće krivične prijave nadležnom javnom tužiocu.

Pokretanje krivičnog postupka se odvija sledećim tokom:

Ukoliko je na vašu štetu izvršeno krivično delo koje se goni po privatnoj tužbi, a ne po službenoj dužnosti (a to su uglavnom lakša krivična dela, kao npr: uvreda, kleveta, sitna krađa, oštećenje tuđe stvari itd…) tužba se može podneti u roku od 3 meseca od dana kada ste saznali za delo i učinioca.

Ukoliko imate saznanje da je neko izvršio neko teže krivično delo možete podneti krivičnu prijavu nadležnom javnom tužiocu na teritoriji opštine na kojoj je delo izvršeno.

Takođe, postoji mogućnost da izvršenje nekog dela prijavite radnicima policije koji će kada izvrše sve provere, ukoliko utvrde da ima osnova za nečije krivično gonjenje, to lice prijaviti nadležnom javnom tužilaštvu.

Ako protiv nekog lica pišete privatnu krivičnu tužbu, a ona se podnosi sudu, obavezno naznačite njegovo tačno ime i prezime, godinu rođenja, adresu i ostale generalije koje su ti poznate, i opišite događaj koji se desio, eventualne očevice i naznačite da li ste pretrpeli neku štetu i u kom vidu.

Po vašoj privatnoj krivičnoj tužbi biće zakazan glavni pretres na koji morate doći jer će se u protivnom smatrati da ste odustali od tužbe.

Ako javni tužilac nakon podnošenja krivične prijave oceni da radnja prijavljenog lica ima elemenata krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti protiv prijavljenog lica može podneti predlog za sprovođenje određenih istražnih radnji ili staviti zahtev za sprovođenje istrage.krivično delo

Ukoliko ste oštećeni izvršenjem nekog krivičnog dela sigurno ćete biti pozvani kao svedok u postupku, pa je neophodno da se pozivu odazovete jer u protivnom možete biti kažnjeni zbog nepristupanja u sud.

Napomena:

– Za svaki krivični postupak najpametnije je da angažujete advokata.

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: