Kako napraviti predbračni ugovor

Kako napraviti predbračni ugovor

Predbračni ugovorpredbracni ugovorU pravnom životu se ovaj ugovor u stvari zove bračni ugovor. Ovim ugovorom budući supružnici uređuju imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini. Ugovor mora biti zaključen u pismenoj formi i mora biti overen od strane sudije.

1) Kada zakažete venčanje u nadležnoj opštini, a pošto ste se predhodno sa svojim supružnikom dogovorili o imovinskim odnosima,možete preciznije da regulišete vaše buduće imovinske odnose.

2) Potrebno je najpre da i vi vaš budući/a suprug/a opredelite svoju posebnu, kako nepokretnu, tako i pokretnu imovinu, koju ste stekli pre braka. U tu imovinu ulaze: stanovi, poslovni prostor, automobili, umetničke slike, izuzetno vredan nakit itd…..

3) Treba da se dogovorite da li ste saglasni da međusobno koristite stvari koje čine vašu posebnu kako pokretnu tako i nepokretnu imovinu.

4) Dalje, potrebno je da se dogovorite kako će se regulisati korišćenje zajednički stečene imovine tokom braka, kao i kako će se regulisati odgovornost za preduzete obaveze tokom braka. U zajednički stečenu imovinu tokom braka ulaze: ostvareni prihodi imovina stečena igrama na sreću, imovina stečena korišćenjem prava intelektualne svojine u toku trajanja braka, stvari za vršenje zanata ili zanimanja jednog supružnika.

5) Bračnim ugovorom možete utvrditi i koji će supružnik voditi poslove domaćinstva, staranje o zajedničkoj deci, staranje o imovini….

6) Kada se o svemu lepo dogovorite sa budićim/om suprugom najpametnije je da odete kod advokata koji će sve to staviti na papir tj sastaviti ugovor, a potom zakazati overu ovog ugovora u sudu pred sudijom. Neophodno je da oboje, znači i ti i budući suprug/a odete u sud.

Napomene:

– Kada se ovaj ugovor overi od strane sudije najbolje je da kada su u pitanju nepokretnosti u zamljišne, katastarske i druge javne knjige upišete postojanje ovog ugovora.

– Zaključenjem i overom ovog ugovora isključuje se zakonski režim zajedničke imovine.