Novi zakon: Evo kako ćete moći da plaćate samo pola kazne za saobraćajne prekršaje

Novi zakon o prekršajima predviđa da policija uruči nalog kojim se izriče novčana kazna. Ako platite u roku od 8 dana imaćete 50% popusta, u suprotnom vas očekuje pun iznos, plus sudski troškovi

Počinioci prekršaja će ubuduće uz prekršajni nalog moći da plate samo pola određene kazne u fiksnom iznosu, ali samo ukoliko to učine u roku od osam dana.

Prekršajni nalog je novina u pravosudnom sistemu Srbije, a policija i inspektori počeće da ih uručuju izvršiocima prekršaja od 1. marta 2014. kada krene primena novog Zakona o prekršajima.

Do tada sva resorna ministarstva moraju da propišu koji će prekršaji biti podobni za kažnjavanje putem tog novog sistema.

Zakon predviđa da policija ili ovlašćeni inspektori na licu mesta putem prekšajnog naloga izriču novčane kazne, a prekršioci će moći da plate pola od fiksno propisanog iznosa, objašnjava vršilac funkcije predsednika Prekršajnog suda u Beogradu i član radne grupe za implementaciju Zakona Milan Marinović.

On navodi da će, recimo, u slučaju kad policajac zatekne vozača bez pojasa, za šta je propisana fiksna kazna od 5.000 dinara, uz prekršajni nalog taj vozač platiti kaznu 2.500 dinara, ali ukoliko se opredeli da angažuje državni aparat za takav prekršaj, kaznu će platiti u punom iznosu i to s kamatama.

Osim što može da plati pola kazne u roku od osam dana od prijema naloga i time svoju obavezu ispuni, lice kome nalog bude napisan može da u roku od osam dana pred nadležnim prekršajnim sudom inicira vođenje postupka podnošenjem potpisanog naloga.

Treća mogućnost je da se lice kome je uručen prekršajni nalog u roku od osam dana ne plati kaznu, niti inicira postupak pred sudom. U tom slučaju je nadležni organ, koji je izrekao prekšajni nalog, da isti prosledi na izvršenje.

Tada će počinilac prekršaja biti u obavezi da plati pun iznos fiksne kazne, naveo je Marinović naglasivši da korist od prekršajnog naloga neće imati samo građani već i prekršajni sudovi i nadležni organi koji podnose zahteve, pa, konačno, i država.

novi zakon o prekršajimaJedinstvenu evidenciju formiraće prekršajni sudovi i u nju unostiti podatke o svim licima kažnjenim za prekršaje, bez obzira da li je kazna zatvorska, novčana ili se odnosi na rad u javnom interesu, dok će u registar biti upisani oni koji svoju novčanu kaznu nisu platitli u roku.

Iz tog registra oni će biti brisani kad plate kaznu, dodao je Marinović, uz napomenu da će im dok ne plate kaznu biti uskraćena neka prava.

Tako, ako osuđeni ne plati novčanu kaznu neće imati pravo na registraciju vozila, pravo na produženje vozačke dozvole, pravo na preregistraciju firme ili preduzetničke radnje sa promenom pib broja i prava koja se kose sa pravima zagarantovanim Ustavom Srbije.

Izvor: Telegraf.rs / Tanjug

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: