Otkaz ugovora o radu i načini uručenja odluke

Poslodavci u Srbiji bahatost pokazuju inačinom otkazivanja ugovora o radu. U inspekciji rada kažu da se rešenja moraju uručiti isključivo lično.

otkaz ugovora o raduNa ime izgubljenih radnih sporova osnovne i srednje škole u Srbiji godišnje izgube oko milion evra, što je dovoljno da se izgradi i opremi jedna obrazovna ustanova! U privatnim firmama situacija je gora. Poslodavci su se osilili i bahatost iskazuju blanko otkazima za slučaj trudnoće, SMS porukama sa obaveštenjem da sutra ne dolaze na posao, testiranjem zaposlenih o tome ko treba da ostane na radnom mestu, a ko ne, ispitivanjem radnika na poligrafu…
Prema podacima Inspektorata za rad, nedavno je 12 zaposlenih žena dobilo otkaze ugovora o radu kod privatnog poslodavca „Star fešn“ u Zrenjaninu, a rešenja o otkazu ugovora o radu su im dostavljena poštom! Da za takvim merama posežu i državni organi pokazuje i primer Ministarstva poljoprivrede, koje se ne tako davno zahvalilo na saradnji agronomima, koji su radili kao savetodavci, SMS porukama i mejlom?!
Kada ovakvi slučajevi stignu u Inspektorat, protiv poslodavaca se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, jer su postupali suprotno odredbama Zakona o radu.
– Što se tiče zaposlenih u Zrenjaninu, one se nakon prestanka radnog odnosa za zaštitu prava mogu obratiti nadležnom osnovnom sudu – objašnjava Dragoljub Peruača, direktor Inspektorata za rad. – Takođe, mogu se obratiti i inspekciji rada.
Naš sagovornik navodi da u skladu sa propisima ugovor o radu može da se otkaže samo rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno mora da sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku.

NE PLAĆAJU NI DOPRINOSE

Otkaz se ne može uručiti SMS porukom niti usmeno, kategorični su u inspekciji. Ukoliko usmeno saopštenje ne prati pisano rešenje o otkazu ugovora o radu, smatra se otkaz ugovor o raduvas advokatda je zaposleni i dalje u radnom odnosu. Podaci Inspektorata za rad ukazuju na to da u pojedinim slučajevima, poslodavci nakon otkaza ugovora o radu zaposlenima ne vraćaju uredno popunjene radne knjižice, i to uglavnom zbog neizmirenih zarada i doprinosa.
– Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta zaposlenog – objašnjava Peruača. – Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje, dužan je da o tome sačini pismenu belešku. Tada se ono objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i smatra se dostavljenim po isteku osam dana od dana objavljivanja.
u Srbiji, međutim, nema specijalizovanih radnih sudova kao u razvijenim zemljama, pa tako čovek koji je otpušten, ako nije član moćnijeg sindikata, mora o svom trošku da isteruje pravdu kroz postupak na redovnim sudovima.
Međutim, radniku ne može prestati radni odnos pre nego što mu se omogući da se brani od iznetih navoda.
– Imamo prijave iz cele Srbije – kažu u Granskom sindikatu „Nezavisnost“. – Jedan radnik je, recimo, bio bez rešenja, na prinudnom odmoru i zahtevao je od poslodavca da mu ga izda. Posle nekoliko dana mu je na mobilni stigla poruka da sutra ne mora da dolazi na posao jer je dobio otkaz. Takve i slične prijave stižu veoma često.

Izvor:VEČERNJE NOVOSTI

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: