OVO SU NOVA KRIVIČNA DELA U SRBIJI: Za ovo će odsad da se ide na robiju!

Krivično će se odgovarati za prevaru u obavljanju privrednih delatnosti, proneveru, zloupotrebu zastupanja, zloupotrebu poslova upravljanja i nadzora, zloupotrebu u postupku privatizacije, primanje mita, davanje mita i prevaru u osiguranju

nova krivična dela

Izmenama Krivičnog zakonika u Srbiji oštro će biti kažnjavana nova krivična dela, kao što su mito,korupcija, prevara i pronevera i druge privredne prestupe. Na taj način neće biti zaštićeni ni građani ni privrednici.

Nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika koje je spremilo Ministarstvo pravde i koje ide na javnu raspravu, predviđa uvođenje oštrih sankcija za prevaru i proneveru u privredi, zloupotrebe u privatizaciji, zastupanju. Ova krivična dela procesuiraće se u sferi privrednog kriminala.

Osim sedam novih krivičnih dela potpuno je promenjeno i postojeće krivično delo prevare u osiguranju, koje je uvedeno 2009. godine dok su krivična dela poput poreske utaje i zloupotrebe položaja nacrtom prilagođena realnim privrednim kretanjima u državi

Krivično će se odgovarati za prevaru u obavljanju privrednih delatnosti, proneveru, zloupotreba zastupanja, zloupotreba poslova upravljanja i nadzora, zloupotreba u postupku privatizacije, primanje mita, davanje mita i kao poslednje prevaru u osiguranju.

Postojeći Krivični zakonik nije u stanju da zaštiti ni privrednike ni građane. S obzirom na to,Ministartsvo pravde je izradilo Nacrt izmena i dopuna KZ koje odgovaraju realnosti, tranzicionog društva u kome živimo kao i tržišnim odnosima koje je neophodno štititi – izjavio je Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. On je naglasio da ponašanje u tržišnoj privredi često mogu da dovedu do korupcije i oštećenja privrednih subjekata, građana ili države jer su definicije krivičnih dela previše uopštene i otežavaju dokazivanje pred sudom.

Ono što se još izmenilo su krivična dela izdavanja čekova i korišćenja platnih kartica bez pokrića.

(Telegraf.rs)

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: