PRAVO STANOVANjA (HABITATIO)

Pravo stanovanja ovlašćuje svog imaoca da radi stanovanja upotrebljava tuđu stambenu zgradu ili njen deo namenjen za stanovanje. Imalac prava stanovanja nije ovlašćen da upotrebljava ostale delove nepokretnosti i pokretne stvari, izuzev kada su namenjeni za stanovanje ili imaju svojstvo pripadka.

pravo stanovanja habitacija

Pravo stanovanja se može konstituisati prema pravilima naslednog prava. Ostavilac bi ovo pravo mogao konstituisati legatom (isporukom) ili testamentom (zaveštanjem).
Porodični zakon takođe reguliše pravo stanovanja. Pravo stanovanja se u ovom slučaju konstituiše zakonskim putem, u korist deteta i roditelja i traje do punoletstva deteta. Oni imaju pravo besplatnog stanovanja u stanu čiji je vlasnik drugi roditelj deteta, pod uslovom da dete i roditelj koji vrši roditeljsko pravo nemaju pravo svojine na useljivom stanu. Na ovaj način se žele zaštititi interesi deteta i roditelja, kako posle prestanka zajedničkog života ne bi ostali bez smeštaja. Ovim pravom se ne dira u svojinu drugog roditelja, koji i dalje ostaje vlasnik stana.
Titular ovog prava, lične službenosti, pored deteta je i roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo u situaciji kada ne postoji zajednički život sa drugim roditeljem. U pitanju je pre svega roditelj koji vrši samostalno roditeljsko pravo na osnovu sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava ili na osnovu sudske odluke. Tim pre bi se ovo pravo moglo ustanoviti i u korist jednog roditelja koji je posle prestanka zajednice života zaključio sa drugim roditeljem (vlasnikom stana) sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskih prava. Sastavni deo ovog sporazuma je i sporazum o tome šta će se smatrati prebivalištem deteta.
Pravo stanovanja nemaju roditelj i dete ako bi prihvatanje njihovog zahteva za pravo stanovanja predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog roditelja.
Prestanak prava stanovanja – Pravo stanovanja traje do punoletstva deteta. Međutim, ovo pravo može prestati i pre toga. Može prestati prirodnim putem, smrću deteta, ali i pravnim putem.
Pravnim putem pravo stanovanja prestaje kada se promene zakonski uslovi koji su doveli do konstituisanja ovog prava. Prema tome, prestaće kada roditelj ili dete steknu pravo svojine na useljivom stanu ili kada nastanu okolnosti zbog kojih bi dalje trajanje ovog prava predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog roditelja. Pored ovoga, pravo stanovanja prestaje i kada sud promeni odluku o poveravanju dece i novom odlukom ih poveri roditelju, vlasniku stana.

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: