Predhodno (preducijalno) pitanje

 

predhodno pitanjePitanje koje nije pravnosnažno rešeno. Tiče se postojanja ili nepostojanja pravnog odnosa od uslovljavajućeg značaja za ishod parnice.

Podobno je da bude glavni predmet drugog (parničnog, krivičnog, sudskog ili upravnog) postupka. U domaćem pravu termini predhodno, prejudicijelno i incidentno pitanje koristi se kao sinonimi. Parnični sud samostalno rešava predhodno pitanje, bez obzira na to čije je nadležnost, ali samo sa dejstvom u parnici pokrenutoj povodom glavne stvari. Ali, sud može, zbog predhodnog pitanja da prekine postupak povodom glavne stvari i da sačeka da  o njemu nadležni sud ili organ donese pravnosnažnu odluku. Unašoj sudskoj praksi obavezno se prekida postupak, ako se uslovljavajuće pitanje pojavljuje postojanje braka, očinstva i materinstva. Odluka o predhodnompitanju koje je doneo parnični sud sadržanho je u obrazloženju presude, te ne podlaže pravilima o materijalnoj pravnosnažnosti i nije prepreka za ponovnim razmatranjem.

 

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: