Pričinjena šteta i pokretanje postupka

stetaPitanje naknade štete je jedno od najkompleksnijih i mora se biti veoma oprezan prilikom podnošenja tužbe i vodjenja postupka. Klijent i advokat za naknadu štete moraju sagledati više pravno relevantnih činjenica pa se prema tome opredeliti i usmeriti pravne aktivnosti.

Osnovni vidovi štete su zaista brojni pa postoji mogućnost naknade štete, izmedju ostalih vidova, za stvarnu štetu i izmaklu dobit, za izgubljenu zaradu, za pretrpljene fizičke bolove i telesna oštećenja, za pretrpljeni strah i psihičke bolove usled raznih štetnih radnji odgovornog fizičkog ili pravnog lica itd.

Posebna su pravila o objektivnoj odgovornosti za štetu, odgovornosti za drugog, odgovornosti države, odgovornosti osiguravajućih društava itd.

Ono što je zajedničko svim vidovima štete je obaveza tužioca, kada nema zakonskih pretpostavki o odgovornosti za štetu, da dokaže uzročno – posledičnu vezu izmedju radnje odgovornog lica (fizičkog ili pravnog lica) i nastupanja štete tj. štetne posledice itd. Dakle, tužilac radi naknade štete ima teret dokazivanja da je tačno odredjena radnja ili više radnji (nezakonito činjenje ili nečinjenje itd.) upravo uzrok koji je doveo do konkretne štete. Zatim, potrebno je dokazati i postojanje same štete i njene konkretne visine. Ovo je često u slučajevima naknade štete i najveći problem, jer nekada ne postoje parametri po kojima se šteta može jednostavno i lako odrediti, pa se moraju obavljati kompleksna sudska veštačenja itd. Dešava se da je šteta delom nastala i iz drugih razloga a ne samo usled radnje nekog lica itd.

Svaki pojedini ovakav slučaj ima svoje posebnosti i mora se kvalitetno sagledati a kako bi se realno moglo proceniti da li je svrsishodno podneti tužbu i mogu li se dokazati šteta i uzročno posledična veza i drugi bitni elementi ovakvih postupaka.

 

Sviđa vam se članak?

Kliknite na neki google oglas da nas podržite…

Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:.