Razvod Braka

Razvod Braka

razvod-brakaU skladu sa zakonom brak prestaje smrću supružnika, razvodom i poništenjem.

U ovom tekstu ćemo obratiti pažnju na razvod braka.

Brak se razvodi na dva načina, tužbom i sporazumom.

Da bi se brak razveo sporazumno, sam sporazum mora da sadrži zakonom predviđene bitne elemente.

Ukoliko nije moguće razvesti brak sporazumno, uvek kao opcija preostaje tužba.

Česta pitanja sa kojima se susrećemo u praksi su: “Šta da radim, on (ona) neće da se razvede od mene, a ja više ovako ne mogu.”

Naime, ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika, svaki supružnik ima pravo na razvod braka. Nije potreban pristanak oba supružnika za razvod te se ova situacija veoma lako rešava – tužbom.

advokati za razvod braka

U praksi se pokazalo da je tužba praktičnija čak i u situacijama kada na prvi pogled među supružnicima nije ništa sporno. Tužbom se postupak okončava brže, a nakon toga se ostavlja mogućnost za pokretanje odnosno vođenje novih parničnih postupaka, naravno ukoliko jedan od supružnika za to u budućnosti bude imao potrebu. Nije retka situacija u kojoj jedan od supružnika tek naknadno shvati da je na neki način oštećen, te tu nepravdu želi da ispravi na Sudu. Ukoliko je brak okončan sporazumom, tako nešto neće moći da se ispravi dok brak okončan tužbom to dozvoljava. U zadnje vreme se povećava broj slučajeva u kojima ljudi traže pomoć jer su rešili da putem interneta nađu šablon tužbe za razvod braka, te se na taj način razvedu i uštede sebi nešto novca, ali to je samo na prvi pogled pošto su naknadni troškovi, a koje internet ne predviđa, u skladu sa važećim sudskim i advokatskim tarifama veoma visoku. Ali, naravno i to se da rešiti.

Razvod braka je uvek veoma osetljiva tema, čak i kada se do istog dolazi putem sporazuma.

Najosetljivije teme su deca i imovina. Čak i ako se do dogovora oko “novca” odnosno podele zajednički stečene imovine nekako i dođe, praksa pokazuje da se do dogovora oko starateljstva nad decom dolazi mnogo, mnogo teže. Naravno, kako u životu nije sve crno ili belo, tako to ni ovde nije slučaj te su česti slučajevi u kojima supružnici jednostavno postignu dogovor koji je prihvatljiv za sve, ali su mnogo češće situacije u kojima supružnici to nisu u stanju da urade, odnosno zbog neke bračne svađe nisu u stanju ni da razgovaraju. Postupak je nešto duži ali se na kraju sve reši, Sud odredi visinu alimentacije koju je najčešće otac obavezan da isplaćuje majci deteta i način viđanja roditelja sa detetom.

Na žalost ova tema često za sobom povlači i probleme vezane za nedavanje izdržavanja (alimentacije), ne dozvoljavanje viđanja deteta jednom od roditelja od strane drugog roditelja. Ovo zahteva nove postupke koji omogućavaju ispunjenje svih ovih prava predviđenih prethodno donetim Sudskim presudama.