Šta sve donose izmene zakona o radu i PIO?

Vlada Srbije juče je usvojila izmene zakona o radu i PIO. Parlament će od utorka početi proces njihovog usvajanja, a očekuje se da budu doneti u četvrtak.

zakon o radu i zakon o PIO

ŠTA SE MENJA U ZAKONU O RADU:

 – Pravo na naknadu po osnovu minulog rada od 0,4% po godini rada isključivo kod aktuelnog poslodavca, a ne za sve godine staža

– Pravo na naknadu zbog otkaza dobijenog kao tehnološki višak minimum zbir trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod aktuelnog poslodavca

– Pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju – ne više tri, već dve prosečne plate zaposlenog

– Pravo na naknadu za noćni rad od 26%, ali ne i za smenski rad

– Radni odnos na određeno vreme može da traje dve, umesto kao do sada godinu dana

– Pravo na korišćenje godišnjeg odmora zaposleni dobija posle mesec dana neprekidnog rada, a ne, kao do sada, posle šest meseci

– Gubi se pravo na naknadu za neiskorišćen godišnji odmor, izuzev ako zaposleni dobije otkaz. Tada ima pravo da, ako nije koristio ceo ili deo godišnjeg odmora, dobije novčanu naknadu u visini osnovne zarade uvećane za minuli rad srazmerno neiskorišćenim danima odmora

– Smanjuje se broj dana plaćenog odsustva sa sedam na pet (venčanje, porođaj supruge, teške bolesti članova porodice ili njihova smrt). Za dobrovoljno davanje krvi slede dva slobodna dana

– Tokom godišnjeg odmora zaposleni ima pravo na osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad tokom tog meseca, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca

– Tokom prinudnog odmora zaposleni ima pravo na 60% osnovne zarade uvećane za minuli rad, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca

 

ŠTA SE MENJA U ZAKONU O PIO

– Počev od januara 2015. na svakih šest meseci povećava se starosna granica za odlazak žena u penziju, da bi 2032. ona bila 65. godina, odnosno da bi se izjednačila sa uslovima za muškarce. Minimalan staž je 15 godina

– Uvodi se mogućnost odlaska u prevremenu starosnu penziju. Nju mogu da koriste svi koji imaju 40 godina staža. Od 2023. u prevremenu penziju mogu da odu muškarci stari 60 godina, a žene sa 59,6 godina. Za nedostajuće godine života plaćaju penale 0,34 % mesečno. Penzija po ovom osnovu može da im se umanji maksimalno 20,4 odstoŽena koja je rodila jedno dete po tom osnovu ima pravo na dodatnih šest meseci staža, a ona sa dvoje dece – jednu godinu.

– Žena koja je rodila troje i više dece ima pravo na dodatni staž od dve godine

Izvor: Blic

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža:.