Šta vas očekuje ako vam oduzmu vozačku dozvolu?

Vozačka dozvola se oduzima kada dobijete 18 kaznenih poena (ili 9 poena ukoliko imate probnu vozačku dozvolu), što je moguće „postići“ i sa samo dva ozbiljnija prekršaja.

Zaustavi li vas policija nakon što ste prošli kroz crveno svetlo na semaforu dobićete 6 kaznenih poena, a bude li utvrđeno da u krvi imate od 1,61 do 2 promila alkohola u krvi dobićete još 12 kaznenih poena.

Dakle, ova dva prekršaja su dovoljna da vam se oduzme vozačka dozvola. Da biste je ponovo dobili, neophodno je da započnete tzv. proces rehabilitacije.

1. Prvo morate da sačekate 90 dana od dana kada ste izmirili sve obaveze (platili novčanu kaznu i/ili izdržali zatvorsku kaznu), odnosno od dana kada vam je istekla mera zabrane upravljanja vozilom.
2. Prijavljujete se na obavezan seminar koji organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Odštampate i popunite ovaj obrazac http://www.abs.gov.rs/doc/nesavesni/Prijava.pdf i prikupiteneophodnu dokumentaciju:

  • pisani dokaz o izmirenoj obavezi plaćanja izrečene novčane kazne za prekršaje zbog kojih su izrečeni kazneni poeni, odnosno izmirenoj obavezi plaćanja izrečene novčane kazne za krivična dela zbog kojih je oduzeta vozačka dozvola, sa brojevima presuda i datumima plaćanja novčanih kazni. Primer: http://www.abs.gov.rs/doc/nesavesni/Potvrda%20suda.pdf
  • pisani dokaz da su izvršene sve mere zabrane upravljanja motornim vozilom koje su izrečene. Primer: http://www.abs.gov.rs/doc/nesavesni/Uverenje%20MUP.pdf
  • pisani dokaz o izdržanoj izrečenoj kazni zatvora za prekršaje, odnosno krivična dela zbog kojih je oduzeta vozačka dozvola, ako je izrečena. Primer:

http://www.abs.gov.rs/doc/nesavesni/Otpusni%20list.pdf

  • fotokopiju lične karte, ili iščitanu ličnu kartu ukoliko je sa čipom
  • pisani dokaz o izmirenim troškovima za prisustvo na obaveznom seminaru Primer uplatnice:http://www.abs.gov.rs/doc/nesavesni/Uplatnica.jpg
  • uverenje o zdravstvenoj sposobnosti vozača za upravljanje motornim vozilima najviše kategorije vozila koje su vozaču upisane u vozačku dozvolu.

3. Odštampan i popunjen obrazac Prijave i potrebnu dokumentaciju možete poslati isključivo redovnom poštom na adresu Agencije za bezbednost saobraćaja.

4. Prilikom podnošenja Prijave uplatilac mora biti lice kome je oduzeta vozačka dozvola – podnosilac zahteva, na čije ime se izdaje Potvrda o završenom obaveznom seminaru unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

5. Obavezno popunite i online prijavuhttp://www.abs.gov.rs/vozaci_nesavesni_prijava.html

Sve informacije vezane za prijavljivanje na seminar možete dobiti pozivom na telefon 011/301-4406.

Troškovi i trajanje

Prijavljivanje za pohađanje seminara košta 25.000 dinara, polaganje ispita 15.000, a uverenje o položenom ispitu 3.000 dinara. Treba dodati i prateće troškove, kao što su lekarsko uverenje i pisani dokazi o plaćenim kaznama i isteku zabrane upravljanja vozilom.

Seminar se sastoji od ukupno 40 časova po 45 minuta, pri čemu u toku jednog dana mogu da se održe najviše tri časa. Devet časova odlazi na grupne razgovore o uzrocima i posledicama ponašanja koje je dovelo do gubitka vozačke dozvole, najmanje petnaest na poznavanje saobraćajnih propisa i šesnaest na isticanje značaja bezbednog ponašanja u saobraćaju.

Zanimljiva statistika

Agencija za bezbednost saobraćaja je „prevaspitavanje“ vozača kojima je oduzeta dozvola počela u junu 2012. godine, a od tada do danas je kroz ovu proceduru prošlo (samo) oko hiljadu vozača, iako je oduzeto oko 7.000 vozačkih dozvola. Gotovo polovina „polaznika“ ima od 20 do 29 godina.
Dragan Romčević

 

Sviđa vam se članak? Preporučite ga prijateljima i kolegama putem društvenih mreža: