Kako napraviti predbračni ugovor

Kako napraviti predbračni ugovor U pravnom životu se ovaj ugovor u stvari zove bračni ugovor. Ovim ugovorom budući supružnici uređuju imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini. Ugovor mora biti zaključen u pismenoj formi i mora biti overen od strane sudije. 1) Kada zakažete venčanje u nadležnoj opštini, a pošto ste se predhodno sa svojim supružnikom dogovorili o imovinskim odnosima,možete preciznije