Roditeljski dodatak

Porodica: za potrebe Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom (kojim je roditeljski dodatak uređen) porodicu čine roditelji, odnosno staratelji, hranitelji, usvojitelji i deca, kao i srodnici u pravoj liniji (unuci, praunuci, dede, babe, pradede, prababe itd.), a u pobočnoj braća i sestre, ali samo pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu. Zajedničko domaćinstvo: zajednica življenja, privređivanja