IZLUČNA TUŽBA

Tužba radi neodopustivosti izvršenja na određenom predmetu izvršenja, podnosi se uvek protiv izvršnog poverioca u tom izvršnom postupku, a tužbom može biti obuhvaćen i izvršni dužnik u tom postupku, ako osporava pravo trećeg lica na predmetu izvršenja koje pravo sprečava izvršenje. Izlučna tužba je specifično pravno sredstvo u postupku izvršenja o kome ne odlučuje izvršni sud. O