NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA čl.246

Pravo na zaštitu zdravlja je ustavno pravo svakog čoveka. Krivična dela koja se nalaze u grupi krivičnih dela protiv zdravlja ljudi su dela kojima se prouzrokuje opasnost za neodređeni ili veći broj lica. Tako, Krivični zakonik Republike Srbije u članu 246. predviđa kao krivično delo NEOVLAŠĆENU PROIZVODNJU I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA. Opojne droge