Kompjuterski kriminal

Pojam        Različiti nazivi  se koriste za ovaj oblik kriminala: kompjuteriski kriminal,kompjuterske prevare, kompjuterske zlopotrebe, kriminal podržan koppjuterom, kriminal povezna kopijuterom . Sa razvojem informacionih tehnologija dolazi do burnog razvoja kompjuterskog  kriminala tako da on nije zaokružena pojmovna kategorija.        Moguće definicije: a) Svaki napad na dobra povezna sa automatskom obradom podataka. b)