Kazne za nesavesno lečenje u Srbiji

  Ukoliko zbog nestručnog i nesavesnog lečenja ili bilo kojeg drugog nepropisnog postupka lekara i ostalih zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi (kršenje prava pacijenata, korupcija, neutvrđivanje uzroka smrti bliske osobe…) pretrpite ma kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu, možete pred sudom pokrenuti parnicu u kojoj ćete tražiti da vam se ta šteta nadoknadi.   Vrste štete Šteta koju