ODGOVORNOST SUPRUŽNIKA ZA OBAVEZE PREMA TREĆIM LICIMA

Supružnici mogu preuzimati obaveze prema trećim licima pre zaključenog braka ili u samom braku. Za neke od tih obaveza oni odgovaraju pojedinačno, a za druge solidarno. Pojedinačna odgovornost postoji za lične obaveze supružnika, bez obzira da li su preuzete pre braka ili u braku. Za ove obaveze supružnik odgovara svojom posebnom imovinom, kao i svojim