OVO SU NOVA KRIVIČNA DELA U SRBIJI: Za ovo će odsad da se ide na robiju!

Krivično će se odgovarati za prevaru u obavljanju privrednih delatnosti, proneveru, zloupotrebu zastupanja, zloupotrebu poslova upravljanja i nadzora, zloupotrebu u postupku privatizacije, primanje mita, davanje mita i prevaru u osiguranju Izmenama Krivičnog zakonika u Srbiji oštro će biti kažnjavana nova krivična dela, kao što su mito,korupcija, prevara i pronevera i druge privredne prestupe. Na taj