Poreske olakšice kod nasleđa i poklona

  Nove poreske olakšice obuhvatile su sniženje poreske stope i kod poreza na nasleđe i poklon, ostavljajući na snazi odredbe koje su i ranije važile za oslobođenje od plaćanja poreza. Lice koje je postalo vlasnik nepokretnosti po osnovu nasleđa ili poklona ne plaća porez ako se u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca nalazi u prvom